ក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកអូ គូលែន ចំណាយជាង ១លានដុល្លារទិញដីជាង ៣០ហិកតា សម្រាប់ដាំកូនឈើ

Rasmei News, November 4

ក្រុមហ៊ុន Kulara Water ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹករ៉ែធម្មជាតិម៉ាក អូ គូលែន បានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជាង ១លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីទិញដីចំនួន ៣២ហិកតា ទុកសម្រាប់ដាំកូនឈើប្រណីតៗ និងឈើកម្រ ដើម្បីចូលរួមស្ដារព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់ឡើងវិញ។ 

Read more ( in Khmer ):...