ក្រុមហ៊ុនលេចធ្លោទាំង៥ ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ CSR ពី EuroCham Cambodia

Sabay News, June 28, 2019

សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា (EuroCham Cambodia) បានរៀបចំសន្និសីទកាសែតមួយ ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង និងការប្រកាសពានរង្វាន់សាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម (CSR) ឆ្នាំ២០១៩ កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា នៅសណ្ឋាគារឡឺ រ៉ូយ៉ាល់។ នេះគឺជាដំបូងហើយ ដែល EuroCham Cambodia រៀបចំការប្រកួតប្រជែង និងទទួលពានរង្វាន់ CSRនេះ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុន ដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួន ក៏ដូចជាលើកស្ទួយការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់វិស័យឯកជន។ Read more (in Khmer): ...